Công cụ tính BMI

Công Cụ Tính BMI

BMI Quốc Tế

0

Đơn Vị Mỹ

0

Đơn Vị Anh

0

Tình Trạng

?

Thiếu Cân (BMI < 18.5)
Bình Thường (18.5 <= BMI < 24.9)
Thừa Cân (25 <= BMI < 29.9)
Béo Phì (BMI >=29.9)
Phân LoạiKhoảng BMI
Thiếu CânBMI < 18.5
Bình Thường18.5 <= BMI < 24.9
Thừa Cân25 <= BMI < 29.9
Béo PhìBMI >= 29.9
icon-tuvan
TƯ VẤN
TĂNG CHIỀU CAO