Chính sách bảo mật

Bạn đang truy cập website https://www.ketnoiyeuthuong.vn. Đây là website chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tăng chiều cao hàng đầu hiện nay

Chính sách thu thập thông tin

Comment

Tất cả những bình luận của người dùng trên website của Ketnoiyeuthuong sẽ được thu thập dữ liệu về tên, nội dung bình luận và địa chỉ IP của người truy cập. Tất cả những thông tin này đều chỉ nhằm mục đích ngăn chặm spam bình luận trên website cũng như hỗ trợ người dùng giải đáp các vấn đề thắc mắc về tăng chiều cao

Sau khi bình luận của bạn được duyệt bởi quản trị viên của website, tất cả những bình luận của bạn sẽ được hiển thị trên nội dung bài viết. Hình ảnh hiện thị có thể là hình ảnh từ gravatar của người dùng

Hình ảnh

Hình ảnh được đăng tải lên website có thể được tải xuống từ những người khác và bạn cần tránh để lại vị trí của mình trên hình ảnh nếu không muốn vị trí hiển thị ra ngoài

Cookies

Cookie về tên và bình luận của bạn có thể được lưu trữ trong cookie để hỗ trợ bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Thông tin cookies này sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian 1 năm.

Cookie chỉ lưu trữ các thông tin liên quan đến tên, địa chỉ email và nội dung trong phần bình luận của bạn, cookie hoàn toàn không được sử dụng để lưu trữ các thông tin quan trọng khác

Nội dung nhúng từ website khác

Những nội dung đăng tải trên website Ketnoiyeuthuong có thể nhúng các nội dung, bài chia sẻ khác từ website thứ 3 nhằm mục đích cung cấp kiến thức, kinh nghiệm tăng chiều cao cho người dùng. Những thông tin này đều được dẫn nguồn chính xác giống như nội dung từ nguồn cung cấp

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Tất cả dữ liệu của bạn được lưu lại chỉ nhằm mục đích tư vấn đề chiều cao, cân nặng cũng như hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của bạn về vấn đề tăng chiều cao. Chúng tôi hoàn toàn không sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Những bình luận của bạn sau khi được kiểm duyệt và đăng tải sẽ tồn tại vĩnh viễn nếu không bị quản trị viên xóa bỏ

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Người quản trị website có thể thay đổi tên, nội dung bình luận của bạn cho phù hợp với nội dung website

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Những thông tin bình luận, hỏi đáp của bạn đều được Ketnoiyeuthuong.com hỗ trợ giải đáp. Sau khi nhận được câu trả lời, nếu muốn bạn có thể yêu cầu Kết nối yêu thương xóa bỏ phần bình luận cũng như thông tin dữ liệu của bạn

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Với những người dùng bình luận trên website, dữ liệu của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi quản trị viên của website. Trong một số trường hợp, những dữ liệu này sẽ được lọc bởi phần mềm thứ 3 để loại bỏ bớt nội dung spam, kém chất lượng

Thông tin liên hệ của Ketnoiyeuthuong

Kết nối yêu thương – Blog chia sẻ kinh nghiệm tăng chiều cao

  • Địa chỉ 83 Vườn lài, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • SĐT 01226549006
  • Website: https://ketnoiyeuthuong.vn/
  • Ngày thành lập 27/4/2020

 

icon-tuvan
TƯ VẤN
TĂNG CHIỀU CAO